ES · EN · FR · VL

El Recorregut

Plano de Las Ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Puerta Grande La puerta grande cuenta la historia de la plaza de toros de Las Ventas. El lugar por donde los toreros sueñan con salir a hombros de la mejor afición del mundo.
 • MUSEU: EXPOSICIÓ TOREROS VALENCIANS El Museu Taurí de València ofereix un recorregut detallat de l’evolució del toreig des del segle XVIII fins al XXI, mostrant detalls de l´indumentaria dels toreros a través de la història.
 • MUSEU: MAQUETA PLAÇA Podran descobrir una maqueta a xicoteta escala de la plaça de bous, a més d’un exemplar dissecat d’un bou de toreig, l’altre gran protagonista d’una correguda de bous.
 • PLAQUES Els èxits repetits dels toreros fan que siguen admirats pel públic i les institucions i que meresquen ser reconeguts i recordats en plaques com les que veuen rodejant la plaça en este punt.
 • LA CAPELLA Es tracta d’un dels moments de més intimitat i emotivitat que viu un torero abans d’eixir a l’arena, l’entrada en la capella.
 • PATI DE QUADRILLES En este lloc és on els toreros s’emboliquen el capot de passeig, després d’haver passat per la capella. Ací esperen el moment precís en què el President, a l’hora exacta, trau el mocador blanc que dóna començament a l’entrada en comitiva.
 • EL RUEDO El ruedo és el cercle màgic en què es desenvolupa l’espectacle, l’escenari on tot cobra vida.
 • CORRALS I XIQUEROS El mateix dia de la correguda, els bous de toreig esperen l’hora del començament del festeig aïllats en espais individuals anomenats corrals.
 • LA PLAÇA EN L’ACTUALITAT La plaça de València s’ha anat adaptant als temps desembocant en la imatge que presenta ara i que poden apreciar des d’aquest altiplà de torils.
 • LA PRESIDENCIA El President és la màxima autoritat en la celebració d’una correguda de bous.
 • EL TOREIG I ELS TERÇOS La toreig d’un bou es dividix en diversos terços: terç de vares, terç de banderilles i sort suprema.
 • LA INFERMERIA És el torn de passar per un dels llocs més freds d’esta i tantes places de bous. No hem d’oblidar que la tragèdia forma part d’este meravellós i colorit món.
 • LA PORTA GRAN L’eixida d’este recorregut és la mateixa que tot torero somia en este i tants cóssos d’Espanya. La Porta Gran.”
 • Tienda